phone
+ 90 216 550 80 05
phone
+ 90 324 221 31 20
mail
k6Hg5EvV3iJ7JRE2/gcGcE2Xyg==

Tane Patlatma Makineleri